Producție Directă

Producție Indirectă

 

Producție Directă

Activitatea Departamentului de Producție din cadrul GOLDEN PIGLET SRL este condusă de manageri cu experienţă internaţională care transmit atât managerilor locali cât și angajaților modele și metode moderne de reproducere și creștere a porcinelor bazate pe experienţa şi cunoştinţele acumulate în cadrul altor complexuri de porcine din Europa, USA şi Asia.
Toate datele și informațiile liniei de producție sunt înregistrate și gestionate cu ajutorul unui program specializat numit AGROSOFT. Acest software este un instrument de importanţă majoră pentru managementul companiei.
Ciclul de producţie în cele două ferme este unul de tip închis, fiind format din 4 secţii; reproducere, fătări, purcei înţărcaţi şi purcei pentru îngrăşare. Scopul departamentului de producție este de a avea o producție eficientă si de a asigura permanent o cantitate stabilă de carne de porc de calitate superioară pentru piata locală și pentru export.
In prezent linia de producție furnizează 140 000 de capete pe an ceea ce înseamnă aproximativ 16 000 tone de masă vie.

 

1. Secţia reproducere complexul de suine din Roşcani şi Soltăneşti

 • Deţine 3700 de scroafe în s.Roşcani şi 2000 de scrofe în s. Soltăneşti, îngrijite individual sau in țarcuri mari.
 • Înseminarea este efectuată artificial folosind material genetic din rase superioare.
 • Încrucişarea materialului genetic se face din vieri Durok şi scroafe Landrace-Yorkshire rasa obtinută fiind DLY.
 • Săptămânal sunt realizate 300 inseminări de către o echipă de specialiști.

2. Secţia fătări complexul de suine din Roşcani şi Soltăneşti

 • 4000 purcei născuţi pe săptămînă
 • 3300 purcei înţărcaţi pe săptămînă
 • Secțiile sunt în permanență monitorizate, curățate și dezinfectate atât înainte cât și după transferul scroafelor și purceilor.

3. Secţia purcei înţărcaţi complexul de suine din Roşcani şi Soltăneşti

 • Avem în permanență aproximativ 26 000 purcei în secţia de înţărcări.
 • Hrana porcinelor este de 5 tipuri și este administrată selectiv în funcție de vârstă.
 • După 60 zile (la 30 kg) purceii sunt transferați în secţia de porcine pentru îngrăşare.
 • Secţia este curăţată şi dezinfectată după transferul purceilor în secţia de îngrășare, biosecuritatea fiind un element vital în cadrul complexului nostru.

4. Secţia purcei pentru îngrăşare complexul de suine din Roşcani şi Soltăneşti

 • Avem în permanenţă aproximativ 42 000 porcine
 • Secţiile sunt în mod continuu modernizate cu echipamente și tehnologie de ultimă generație pentru a întruni cerinţele europene şi pentru a atinge cele mai înalte nivele ale calităţii şi eficienţei în producției.

 

Producție Indirectă

În cadrul Departamentului de Producție Indirectă este în proces de finalizare construcţia a două mori automatizate cu o capacitate de producţie de 25 tone pe oră de combifuraj pentru a satisface nevoile noastre de producție pentru cele două complexuri de suine.

Rețetele sunt special concepute și monitorizate de către specialiștii noștri pentru a asigura o hrană naturală, optimă și nutritivă pentru fiecare categorie de porcine din cadrul fermei: scroafe gestante, scroafe lactante, purcei înţărcaţi şi purcei pentru îngrăşare.

Săptămânal mostre din fiecare rețetă sunt supuse analizelor în laborator pentru a determina nivelul de nutrienți al acestora.
În componența tuturor rețetelor sunt folosite cereale achiziţionate pe piaţa internă a Moldovei ( orz, grîu, șrot de soia, șrot de floarea-soarelui, ulei vegetal).


Toate operațiunile din cadrul Departamentului de Producție Indirectă sunt optimizate și eficientizate prin folosirea unui echipament modern. In fiecare an, cand sezonul recoltării începe,  GOLDEN PIGLET SRL achiziționează și depozitează circa 14.000 tone de cereale pentru păstrare.

De asemenea zilnic sunt achiziționate cereale pentru consumul curent.