Susținem protecția mediului înconjurător! Valoarea Donației constituind 230 mii lei. Amenajarea Spațiului de colectare a deșeurilor din extravilanul s. Roșcani